ΕΛΙΟΣ Ημιορεινά Κτήματα Λακωνίας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Οι καλλιεργητές μας

 
Τραϊφόρος Δημήτρης
 

 
Το κτήμα του κου Τραϊφόρου, βρίσκεται στη Γράμμουσα και καταλαμβάνει έκταση 75 στρ. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται στο κτήμα είναι ρόδια ροδάκινα - νεκταρίνια και πορτοκάλια.
Τα προϊόντα μας
ΡΟΔΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ & ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
     
 
 
 
             
 
 
 
             
πίσω