ΕΛΙΟΣ Ημιορεινά Κτήματα Λακωνίας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   

Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΛΙΟΣ

 

Στο κέντρο της Λακωνίας, δίπλα στον εύφορο κάμπο της Σκάλας και κοντά στην αρχαία πόλη του Έλους, βρίσκεται το χωριό Γράμμουσα.

Εκεί είναι η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΛΙΟΣ, που ιδρύθηκε το 2007 και πήρε την ονομασία του από τον στρατηγό Έλιο,
που σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν ο ιδρυτής της αρχαίας πόλης του Έλους.

Τον Συνεταιρισμό συγκροτούν 17 παραγωγοί, οι οποίοι υιοθετώντας σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους και εφαρμόζοντας τις αρχές τής ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν τα προϊόντα τους δημοφιλή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάτε μαζί μας να γνωρίσετε τον ΕΛΙΟΣ και τους ανθρώπου του…

 
   
Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΛΙΟΣ
Με μια ματιά
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εξέλιξη Παραγωγής