ΕΛΙΟΣ Ημιορεινά Κτήματα Λακωνίας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Πιστοποιήσεις

 

Ο Έλιος σε επίπεδο παραγωγής εφαρμόζει το πρωτόκολλο  ολοκληρωμένης διαχείρισης GLOBAL GAP στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών του. Στις εγκαταστάσεις διαλογής και τυποποίησης εφαρμόζει το πρότυπο ISO22000. Τα εν λόγω συστήματα είναι σε διαδικασία τελικής επαλήθευσης και έκδοσης πιστοποιητικού με την έναρξη της νέας συγκομιδής.

Εκτός των παραπάνω, αυτό που διαφοροποιεί τα ρόδια Έλιος από τον ανταγωνισμό, είναι το γεγονός πως η παρακολούθηση του συνόλου των καλλιεργητικών φροντίδων γίνεται μέσω του μοντέλου  της διαδραστικής γεωργίας.

Το σύνολο των διεργασιών  επιβεβαιώνονται από πρωτόκολλο καθετοποιημένης εγγυημένης ασφάλειας προϊόντος (e-cert guarantee) και φέρει σήμα με την ένδειξη «εγγυημένο προϊόν». Παράλληλα εφαρμόζει σύστημα διαδραστικής ιχνηλασιμότητας από τον αγρό έως τον καταναλωτή.