ΕΛΙΟΣ Ημιορεινά Κτήματα Λακωνίας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   

ΕΛΙΟΣ

 

Στο κέντρο της Λακωνίας, δίπλα στον εύφορο κάμπο της Σκάλας και κοντά στην αρχαία πόλη του Έλους, βρίσκεται το χωριό Γράμμουσα.

Εκεί είναι η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΛΙΟΣ, που ιδρύθηκε το 2007 και το 2018 αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών, πήρε την ονομασία του από τον στρατηγό Έλιο, που σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν ο ιδρυτής της αρχαίας πόλης του Έλους.

Τον Έλιος συγκροτούν 25 παραγωγοί, οι οποίοι υιοθετώντας σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους και εφαρμόζοντας τις αρχές τής ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν τα προϊόντα τους δημοφιλή σε όλη την Ελλάδα. Στις 31/01/2018 οι παραγωγοί του Συνεταιρισμού αναγνωρίστηκαν ως Οργάνωση Παραγωγών -Α.Σ. Φρούτων και Λαχανικών Γραμμούσας «Έλιος» για την παραγωγή ροδιού, νεκταρινιού και ροδάκινου. Η Οργάνωση Παραγωγών έχει ενταχθεί στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ελάτε μαζί μας να γνωρίσετε τον ΕΛΙΟΣ και τους ανθρώπου του…

 
   
ΕΛΙΟΣ